Basit öğe kaydını göster

Dural, Refika
Güvenç, Sefer
Turan, Çimen
2016-08-31T04:49:21Z
2016-08-31T04:49:21Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2927
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
01:01:48tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Kavala (Yunanistan)tr_TR
Samsun (Türkiye)tr_TR
Refika Dural ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1928, Samsun; T.C.; Kadın; Tütün İşçisitr_TR
Türkiye, Samsuntr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster