Basit öğe kaydını göster

Dereli, Yusuf
Güvenç, Sefer
2016-08-31T04:46:48Z
2016-08-31T04:46:48Z
2005-10-27
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2917
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
00:58:10tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Langaza (Selanik, Yunanistan)tr_TR
İstanbul (Türkiye)tr_TR
Büyükçekmece (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Celaliye (Büyükçekmece, İstanbul, Türkiye)tr_TR
Yusuf Dereli ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1329, Selanik; T.C.; Erkek; Çobantr_TR
Türkiye, İstanbul, Silivri, Selimpaşatr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster