Basit öğe kaydını göster

Çiropulu, Maria
Turan, Çimen
2016-08-31T04:40:10Z
2016-08-31T04:40:10Z
2010-03-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2882
Bu görüşme, Lozan Mübadiller Vakfı tarafından İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı’nın desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 47’dir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansıtr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Maria Çiropulu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1962, Büyükada; Yunanistan; Kadın; Beden Eğitimi Öğretmenitr_TR
Atina, Büyükadalılar Derneğitr_TR
Hasretim İstanbul İstanbul Rumlarının Göç Öyküleri ve Özlemleri. editör Çimen Turan, Müfide Pekin, Sefer Güvenç. İstanbul: Lozan Mübadilleri Vakfı Yayınları, 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster