Basit öğe kaydını göster

Soyyiğit, Osman Zeki
2016-04-22T08:05:54Z
2016-04-22T08:05:54Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/279
1934 yılında Trabzon’da (Araklı/Yeşilköy) doğan Osman Zeki Soyyiğit, babası İstanbul’da imamlık yaptığı için bir süre amcasının yanında kalır. İstanbul’a geldiğinde başladığı hafızlığı 9 yaşında bitirir ve icazetini alır. 1950 yılına kadar Fatih Camii başimamı Ömer Efendi''den, Fatih dersiamlarından Hüsrev Hoca'dan, Eminönü Müftüsü Ali Yekta Efendi'den ders alır. Tekirdağ ve Yalova’da çalıştığı sırada kaçak olarak Halep’e giden Soyyiğit, Ulum-u Şeriyye Medresesi’ne kaydolur. Daha sonra Şam’a geçip aynı isimli başka bir okuldan mezuniyetini alarak 1956 yılında İlahiyat Fakültesi’ne girme hakkı kazanır. Üniversiteye devam ederken bir yandan da köy öğretmenliği yapar. Yine aynı dönemde Şam Radyosu’nun Türkçe yayın servisinde çalışır. 1966 yılının sonlarında Türkiye’ye dönen Soyyiğit, askerliğini yaptıktan sonra Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde çalışmaya başlar. Bir yandan da yüksek lisans ve doktorasını tamamlar. 1993 senesinde Arap Dili ve Edebiyatı bölümünde öğretim görevlisi olarak çalışmaya başlar.tr_TR
01:37:58tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Küçükkalay, Hüseyintr_TR
Şengüler, İsmail Hakkıtr_TR
Erbakan, Necmettintr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Şeyh Bedreddin Abidintr_TR
Osman Zeki Soyyiğit ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
1934, Trabzon; T.C.; Erkek; İlahiyatçıtr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster