Basit öğe kaydını göster

Gürses, Sebahat
Sönmez, Fitnat
2016-08-29T22:18:32Z
2016-08-29T22:18:32Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2735
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
00:28:00tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Midilli (Yunanistan)tr_TR
Ayvalık (Balıkesir, Türkiye)tr_TR
Sebahat Gürses ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1925, Midilli; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiyetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster