Basit öğe kaydını göster

Eriş, Ferhat
Turan, Çimen
2016-08-29T22:14:15Z
2016-08-29T22:14:15Z
2002-11-15
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2730
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
02:01:45tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Midilli (Yunanistan)tr_TR
Ayvalık (Balıkesir, Türkiye)tr_TR
Ferhat Eriş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1913, Midilli; T.C.; Erkek; Zeytin Üreticisitr_TR
Türkiyetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster