Basit öğe kaydını göster

Kermen, Osman
Güvenç, Sefer
Pekin, Müfide
2016-08-29T22:10:35Z
2016-08-29T22:10:35Z
2009-02-13
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2726
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
01:55:00tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Selanik (Yunanistan)tr_TR
İstanbul (Türkiye)tr_TR
Osman Kermen ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1916, Selanik; T.C.; Erkek; Serbest Meslektr_TR
Türkiye, İstanbultr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster