Basit öğe kaydını göster

Alınman, Afet
Pekin, Müfide
2016-08-29T22:03:31Z
2016-08-29T22:03:31Z
2009-02-07
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2718
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Girit (Yunanistan)tr_TR
Mersin (Türkiye)tr_TR
Adana (Türkiye)tr_TR
Kandiye (Yunanistan)tr_TR
Afet Alınman ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1930, Adana; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, Adanatr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster