Basit öğe kaydını göster

Hançerli, Yüksel
Pekin, Müfide
2016-08-29T22:01:22Z
2016-08-29T22:01:22Z
2009-02-07
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2717
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
audio/x-mpegtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Girit (Yunanistan)tr_TR
Çukurova (Adana, Türkiye)tr_TR
Kandiye (Yunanistan)tr_TR
Yüksel Hançerli ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1948, Adana; T.C.; Erkek; Emekli Gazetecitr_TR
Türkiye, Adanatr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster