Basit öğe kaydını göster

Kırtaş, Ahmet
Güvenç, Sefer
2016-08-29T16:01:03Z
2016-08-29T16:01:03Z
2002-08-22
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2704
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
01:28:30tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadeletr_TR
Langaza (Selanik, Yunanistan)tr_TR
Çatalca (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Büyükçekmece (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Ahmet Kırtaş ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1335, Selanik; T.C.; Erkek; Çiftçitr_TR
Türkiye, İstanbul, Çatalca, Akalantr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster