Basit öğe kaydını göster

DanışmanGöker, Aybil
YazarDeniz Arslan, Tuba
Veri Giriş Tarihi2016-04-21T14:38:21Z
Veri Onay Tarihi2016-04-21T14:38:21Z
Yayın Tarihi2013
Künye BilgisiDeniz Arslan, Tuba. İstanbul'da Çerkes kimliği. danışman Aybil Göker. İstanbul: Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013. 95 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/268
ÖzetBu çalışma İstanbul'da yaşamakta olan Çerkeslerin kimliklerini, kendilerini nasıl tanımladıklarını, hatıralarında yaşattıkları Çerkes Olmaklığı/Çerkes Kimliği'ni "şimdi"de nasıl ifade ettiklerini anlamaya çalışmayı, gelenek ve değerlerindeki değişim ve dönüşüme Çerkeslerin kendi ifade ediş biçimleriyle tanıklık etmeyi; "öteki" kavramları üzerinden eskiyi anlatırken bundan sonrası için nasıl bir umudu, beklentiyi ya da ihtimali seslendirdiklerini yansıtmayı hedefliyor. Geçmişten bugüne kimliklerini tanımlamadaki farklılıkları, modernizm, postmodernizm bağlamında gelenek ve değerlerindeki değişim ve dönüşümleri, sosyal ve siyasi duruş ve beklentilerini anlamaya çalışarak yansıtmayı amaçlıyor. Ayrıca Çerkes olmanın sosyal, toplumsal anlamlarını ve zaman içindeki değişimlerini Habze ve Çerkes dernekleri özelinde tarihsel bir bakışla ifade etmeye çalışıyor.Kasım 2010-Haziran 2011 tarihleri arasındaki süreçte gerçekleşen çalışmada sözlü tarih yöntemi kullanılmıştır. Anne tarafından Çerkes olan bir araştırmacının yürüttüğü bu çalışmada Çerkes Kimliği, melez olmak, yarı-Çerkes veya yarı-Türk olmak, "ben" ve "öteki" kavramları üzerinden irdelenmeye çalışılmıştır. Çerkes olmanın araştırmadan önce, araştırma sırasında ve tez yazım aşamasında ne gibi anlamlar ifade ettiği anlatılmaya çalışılırken bu durumun ortaya çıkardığı geçişken süreçler ve zeminler de dile getirilmiştir. Çerkes kimliği ve değerlerindeki değişim ve dönüşümlerin bağlı olduğu sosyo-politik zeminler de ayrıca yer almaktadır.tr_TR
ÖzetThis study aims to define Circassian identity in Istanbul, how they define themselves, to try to understand how they express being a Circassian/Circassian Identity in their memories at "present", to witness the change and transformation of their conventions and values through the Circassian eyes, and to reflect what hope, expectation or possibility they give voice to for from now on while telling the "old times" on the basis of the "other". Also, it aims to reflect the differences in defining their identity through the change and transformation in their conventions and values within the context of modernism and postmodernism by comprehending their social and political attitudes and expectations. What's more, it tries to express historically the social meaning of being a Circassian and the changes in time specific to Habze and Circassian associations.In the study, between Nov 2010-June 2011 the oral history method has been used. Conducted by a researcher who is matrilineal Circassian, Circassian identity is intended to analyse the context of being a "hybrid", a half-Circassian or a half-Turkish, "self" and "other". While it is narrated what being a Circassian means before/during the research and in the thesis phase, the transitional processes and grounds caused by this situation are framed. The socio-political grounds, on which the changes and transformations in Circassian identity and values are dependent, are also expressed.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerEtnik Kimliktr_TR
Anahtar KelimelerEthnic Identitytr_TR
Başlıkİstanbul'da Çerkes kimliğitr_TR
Diğer BaşlıkCircassian identity in İstanbultr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümYeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster