Basit öğe kaydını göster

YazarGüzel, Serkan
Emeği GeçenlerMeder, Mehmet
Veri Giriş Tarihi2016-04-21T14:36:05Z
Veri Onay Tarihi2016-04-21T14:36:05Z
Yayın Tarihi2011
Künye BilgisiGüzel, Serkan, Meder, Mehmet. (2011). Doğudan göçün Denizli toplumsal yaşamındaki yansımaları. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, s. 117-136.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://docplayer.biz.tr/15330630-Dogudan-gocun-denizli-toplumsal-yasamindaki-yansimalari-repercussions-of-migration-from-east-in-denizli-societal-life.html
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/267
ÖzetYedi Denizli aktörünün temsilcisi ile derinlemesine görüşme nitel araştırma yöntemi uygulamasına dayanan bu çalışmanın veri analizi, kodların tekrarlama sayısının karşılaştırmalı analizi ve görüşme yapılan kişilerin ifadeleri olacak şekilde iki temel kategoride ele alınmıştır. Bu bağlamda bu çalışmanın en anlamlı bulgularından biri de, göçmen çocuklarının yaşam mücadelesinde Denizlili çocukların seviyesine gelebilmek için hem kır hem de kent kültürünü kendi içinde sentezleyen arabesk bir kültürü benimsemelerine ilişkindir. Gerçekten de böylesi bir arabesk kültürü, öte yandan babasından edindiği rol modeli ile pekiştirerek Denizli toplumsal yaşamına eklemlemeye çalışan göçmen çocuk yeni bir sokak kültürünün işlevsel kurucu öznesi haline gelir.tr_TR
ÖzetData analysis of this study depended upon application of deep interviews as a qualitative research method with representatives of seven actors of Denizli and data were evaluated in two main categories as comparative analysis of the frequencies of codes and the statements of participants. In this sense, one of the meaningful findings of this study is about the adoption tendencies of arabesque culture of immigrant children that synthesized both rural and city culture in it in order to reach the level of native children in life struggle. Actually, immigrant children who try to combine such an arabesque culture with Denizli societal life by intensifying role model of his/her father have become the functional founder of a new street culture.
Dilturtr_TR
YayınlayanPamukkale Üniversitesitr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerGöçtr_TR
Anahtar KelimelerGöçmentr_TR
Anahtar KelimelerArabesk Kültürtr_TR
Anahtar KelimelerSokak Kültürütr_TR
Anahtar KelimelerToplumsal Uyumtr_TR
Anahtar KelimelerMigrationtr_TR
Anahtar KelimelerImmigranttr_TR
Anahtar KelimelerArabesque Culturetr_TR
Anahtar KelimelerStreet Culturetr_TR
Anahtar KelimelerSocietal Integrationtr_TR
BaşlıkDoğudan göçün Denizli toplumsal yaşamındaki yansımalarıtr_TR
Yayın TürüMakaletr_TR
Dergi AdıPamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisitr_TR
Sayı8tr_TR
Başlangıç Sayfası117tr_TR
Bitiş Sayfası136tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster