Basit öğe kaydını göster

DanışmanAka, Asiye
YazarÖzdemir, Esen
Veri Giriş Tarihi2016-04-21T11:28:50Z
Veri Onay Tarihi2016-04-21T11:28:50Z
Yayın Tarihi2009
Künye BilgisiÖzdemir, Esen. Bir sivil toplum kuruluşu (STK) örgütlenme modeli: Amargi Kadın Kooperatifi. danışman Asiye Aka. Çanakkale: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009. 140 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/262
ÖzetHer geçen gün sayıları ve faaliyet alanları artan STK'lar günümüz dünyasının en önemli sosyal ve siyasal aktörlerinden biri olarak kabul edilmektedirler. STK'ların bu denli önemli aktörler olmalarından dolayı sivil toplum kuruluşları kavramına ve STK'ların rollerine dair yürütülen tartışmalar da gündemde önemli bir yer kaplamaktadır. Türkiye'de ise Osmanlıdan miras kalan merkeziyetçi, otoriter devlet yapılanması sivil toplumun gelişmesinin önündeki en önemli engellerden bir olmasına rağmen 1946 yılında çok partili hayata geçiş ile birlikte canlanmaya başlamıştır. Bu canlanma darbelerle sürekli kesintiye uğramasından dolayı ancak 1980 sonrası tam anlamıyla bir canlanma yaşamış ve bu dönemde nicel ve nitel anlamda ciddi artış göstermişlerdir. STK'ların nicel ve nitel olarak bu derece artış göstermesi farklı örgütlenme modellerini de beraberinde getirmiştir. Faaliyet alanları, yasal statüleri, üye profiller vs. birbirinden farklı olan STK'ların örgütlenme modelleri de birbirinden farklıdır. Bu çalışmada, Türkiye'nin önde gelen kadın konulu sivil toplum kuruluşlarından olan Amargi Kadın Kooperatifi'nin örgütlenme modeli; örgüt içi demokrasinin işlerliği, gönüllülerle ve devletle ilişkiler başlıkları altında sözlü tarih ve gözlem teknikleri ile elde edilen verilerin ışığında literatürde yürütülen tartışmaların da katkısıyla incelenmiştir.tr_TR
ÖzetNon-governmental organizations are continually growing in numbers and extending their outreach as they are considered as one of the most significant social and political actors of our contemporary world. Since non-governmental organizations are such crucial actors, discussions about the concept of non-governmental organizations and their roles play an important part in current debates. Centralized and authoritarian state regimes in Turkey as the legacy of the Ottoman Empire have precluded the development of non-governmental organizations, however since 1946 with the emergence of multi-party politics, there has been a wakening of non-governmental organizations. Although such emergence was repeatedly interrupted by series of coup d'etats, only after 1980s there has been a true emergence of non-governmental organizations both in quantity and quality. Such a significant emergence of NGOs has also brought debates about different organization models and practices to the forefront. While the NGOs offer a wide diversity in their field of activities, legal status, membership profiles, etc., they also offer different organizational models from each other. This research is centered on one of the leading NGO's on women's issues, Amargi Women's Cooperative and its organizational model. The debates that surround the literature about democratic working models within organizations and the relationships established with the volunteers and the state will be used to contribute to the ethnographic work to examine Amargi's organizational model.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerSivil Toplumtr_TR
Anahtar KelimelerSivil Toplum Kuruluşutr_TR
Anahtar KelimelerKadın Hareketitr_TR
Anahtar KelimelerYatay Örgütlenme Modelitr_TR
Anahtar KelimelerCivil Societytr_TR
Anahtar KelimelerNon Govermental Organizationstr_TR
Anahtar KelimelerWomen Movementtr_TR
Anahtar KelimelerHorizontal Organizational Modeltr_TR
BaşlıkBir sivil toplum kuruluşu (STK) örgütlenme modeli:Amargi Kadın Kooperatifitr_TR
Diğer BaşlıkAn organizational model for NGOS: Amargi Women's Cooperativetr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümÇanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV