Basit öğe kaydını göster

Tezcan, İbrahim
Güvenç, Sefer
2016-08-27T15:15:45Z
2016-08-27T15:15:45Z
2003-11-17
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2579
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
00:51:15tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadeletr_TR
Kavala (Yunanistan)tr_TR
Selçuk (İzmir, Türkiye)tr_TR
İbrahim Tezcan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1327, Selanik; T.C.; Erkek; Değirmenci Ustasıtr_TR
Türkiye, İzmir, Selçuk, Şirincetr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster