Basit öğe kaydını göster

Adıyaman, Hüseyin
Soytemel, Ebru
Turan, Çimen
2016-08-27T15:14:59Z
2016-08-27T15:14:59Z
2001-12-29
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2578
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
01:52:16tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadeletr_TR
Kavala (Yunanistan)tr_TR
Samsun (Türkiye)tr_TR
Hüseyin Adıyaman ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1898, Selanik; T.C.; Erkek; Aşçı, Tütüncütr_TR
Türkiye, İstanbul, Beşiktaştr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster