Basit öğe kaydını göster

Sevim, Ahmet
Turan, Çimen
2016-08-27T15:14:41Z
2016-08-27T15:14:41Z
2003-07-28
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2577
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
00:27:50tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadeletr_TR
Kavala (Yunanistan)tr_TR
Yalova (Türkiye)tr_TR
Ahmet Sevim ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1916, Drama; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Yalovatr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster