Basit öğe kaydını göster

DanışmanÖzbek, Meral
YazarBağdatlı Vural, Narin
Veri Giriş Tarihi2016-04-21T11:15:27Z
Veri Onay Tarihi2016-04-21T11:15:27Z
Yayın Tarihi2011
Künye BilgisiBağdatlı Vural, Narin. 78 Kuşağı'nın toplumsal belleği ve tecrübesi. danışman Meral Özbek. İstanbul: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011. 337 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/256
ÖzetBu çalışmanın amacı Türkiye'de 1970'lerde siyasal etkinlik gösteren gençlik hareketlerini kapsamına alan "78 Kuşağı"nın toplumsal belleğini incelemektir. Bu doğrultuda kuşak ve toplumsal bellek kavramları üzerine sosyal bilim literatürlerinden kaynaklar incelenmiş, seçilen kuşak üyeleriyle sözlü tarih yöntemleri kullanılarak mülakatlar gerçekleştirilmiş, kuşağın yaşantısını yansıtan romanlar ve Birgün Gazetesi'nden derlenmiş olan, kuşağın anılarını işleyen haber ve yorumlar çözümlenmiştir. Kavramsal çerçevenin en önemli bileşenleri kuşak, toplumsal tecrübe, toplumsal bellek ve bellek mekanı kavramlarıdır. Bu kavramlar, Karl Mannheim, Walter Benjamin, Maurice Halbwachs, Pierre Nora'nın tanımlarından esinlenilerek görgül malzemenin gerekleri doğrultusunda yorumlanarak dönüştürülmüştür. Çalışma, genel olarak kuşağa özgü yaşam akışını gözeterek siyasal sosyalleşme, toplumsal ve siyasal çalışmalar ve kuşağın etkinliğini bitiren askeri darbenin ardından gelen gözaltı, hapishane ve direniş tecrübeleri üzerine yoğunlaşmaktadır.tr_TR
ÖzetThe purpose of this thesis is to investigate the social memory of "Generation of 78" which comprises the politically active youth movements of 1970s Turkey. In acccordance with this aim, sources from social sciences literature about generation and social memory were studied; interviews with the members of the Generation were made; and novels representing the Generation?s experiences were analyzed, along with the news and articles about the Generation?s memories from the newspaper Birgün. The most important components of the conceptual framework are the concepts of generation, social memory, social experience and realms of memory. Drawn from Karl Mannheim, Walter Benjamin, Maurice Halbwachs, Pierre Nora, these concepts are interpreted and transformed in line with the necessities of the ampirical material. Pursuing the sequences of a common life-course peculiar to the members of Generation of 78, the study focuses on political socialization, social and political struggles, and life-contexts in 1970s, as well as on experiences of custody, imprisonment, fugitiveness and resistance following the 1980 military coup d'état which interrupted political activities of the Generation.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar Kelimeler1980 İhtilalitr_TR
Anahtar KelimelerAskeri Müdahaletr_TR
Anahtar KelimelerBellektr_TR
Anahtar Kelimeler78 Kuşağıtr_TR
Anahtar KelimelerSiyasal Sosyalleşmetr_TR
Anahtar KelimelerSiyasallaşmatr_TR
Anahtar KelimelerSiyasi Kültürtr_TR
Anahtar KelimelerToplumsal Bellektr_TR
Anahtar Kelimeler1980 Military Couptr_TR
Anahtar KelimelerMilitary Interventiontr_TR
Anahtar KelimelerMemorytr_TR
Anahtar Kelimeler1978's Generationtr_TR
Anahtar KelimelerPolitical Socializationtr_TR
Anahtar KelimelerPoliticisationtr_TR
Anahtar KelimelerPolitical Culturetr_TR
Anahtar KelimelerSocial Memorytr_TR
Başlık78 Kuşağı'nın toplumsal belleği ve tecrübesitr_TR
Diğer BaşlıkThe social memory and experience of the Generation of '78tr_TR
Yayın TürüDoktora Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümMimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
Yazar IDTR38818tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster

Bu veritabanı İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteklediği Sözlü Tarih Araştırmaları Veritabanı ve İstanbul’un Mekansal ve Kültürel Çeşitliliğine Yönelik Uygulama Örnekleri Projesi kapsamında hazırlanmıştır. İçerik ile ilgili tek sorumluluk Bilim ve Sanat Vakfı’na ait olup İSTKA ve T.C. Kalkınma Bakanlığı’nın görüşlerini yansıtmamaktadır.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV