Basit öğe kaydını göster

Balım, Esat
Güvenç, Sefer
2016-08-25T20:40:27Z
2016-08-25T20:40:27Z
2005-08-10
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2548
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
01:12:00tr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadeletr_TR
Girit (Yunanistan)tr_TR
Mersin (Türkiye)tr_TR
Tarsus (Mersin, Türkiye)tr_TR
Esat Balım ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1929, Girit; T.C.; Erkek; Fotoğrafçıtr_TR
Türkiye, İzmir, Urlatr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster