Basit öğe kaydını göster

Yay, Resul
Güvenç, Sefer
2016-08-25T19:58:58Z
2016-08-25T19:58:58Z
2005-05-19
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2541
Bu görüşme, Lozan Mübadilleri Vakfı'nın sözlü tarih projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir.tr_TR
Lozan Mübadilleri Vakfıtr_TR
01:37:00tr_TR
audio/x-mpegtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadeletr_TR
Florina (Yunanistan)tr_TR
Dikili (İzmir, Türkiye)tr_TR
Resul Yay ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1926, Manastır; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, İzmir, Çiğlitr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster