Basit öğe kaydını göster

Saran, Tilbe
Karakaş, Hülya
Çoban, Burcu
2016-08-22T23:03:50Z
2016-08-22T23:03:50Z
2010
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2503
Bu görüşme Hülya Karakaş tarafından İstanbul'un Kadınları Sahnelerin Sultanları projesi başlığı altında gerçekleştirilmiş olup telif hakları Hülya Karakaş'a aittir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları iş birliği ile 2011 yılında aynı adlı bir belgesel film çekilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 43'tür.tr_TR
Hülya Karakaştr_TR
text/plaintr_TR
audio/x-mpegtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Tilbe Saran ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
T.C.; Kadıntr_TR
İstanbultr_TR
İstanbul'un kadınları sahnelerin sultanları. hazırlayan Hülya Karakaş. İstanbul: Yitik Ülke, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster