Basit öğe kaydını göster

Böcek, Mustafa
Gök, Sibel
2016-08-19T20:51:50Z
2016-08-19T20:51:50Z
2010-03-19
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2463
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1953 yılında Bursa’da doğan Mustafa Böcek, 1965’te manifatura dükkanında çırak olarak esnaflığa başlar. Sabahın erken saatlerinde dükkanların açıldığını ve her mevsim iş yaptıklarını anlatmaktadır. Böcek, Çarşı’daki değişimden bahsederken bu durumun göçlerden sonra başladığını ve dükkanlar el değiştirdikçe Çarşı’nın yabancılaştığını ifade eder.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılartr_TR
Esnaflartr_TR
Ticarettr_TR
Sosyal Yaşam ve Geleneklertr_TR
Mustafa Böcek ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1953, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster