Basit öğe kaydını göster

Canat, Hüsnü
Canat, Nuri
Demir, Işık
2016-08-19T20:49:28Z
2016-08-19T20:49:28Z
2010-04-01
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2462
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
Hüsnü Canat ve Nuri Canat, babalarından devraldıkları esnaflık mesleğini Tuz Pazarı’nda 4. kuşak olarak devam ettirmektedirler. Tuz Pazarı’nda komşulukların çok farklı olduğunu, esnaf ilişkilerinin saygı çerçevesi içinde yürüdüğünü belirtmektedirler. Organize sanayinin kurulmasıyla göç almaya başlayan Bursa’nın özellikle 1980’den sonra değiştiğini ifade ettikten sonra esnafın ve esnaflığın toplumsal düzen içindeki önemine değinirler.tr_TR
Bursa Büyükşehir Belediyesitr_TR
text/plaintr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılartr_TR
Esnaflartr_TR
Saygıtr_TR
Sanayileşmetr_TR
Hüsnü Canat ve Nuri Canat ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
T.C.; Erkek; Esnaftr_TR
T.C.; Erkek; Esnaftr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster