Basit öğe kaydını göster

Onat, Muammer
Madra, Rahmi
2016-08-15T20:17:40Z
2016-08-15T20:17:40Z
2006-02-03
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2441
Bu görüşme Rahime Demir tarafından Yaşayanların Dilinden Kartal başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.tr_TR
Dragos Doğayı Koruma Derneği Eski Başkanı Muammer Onat, Kartal ilçesine bağlı Dragos hakkında kısaca bilgi verir.tr_TR
Rahime Demirtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Kartal (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Muammer Onat ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
T.C.; Erkek; Dragos Doğayı Koruma Derneği Eski Başkanıtr_TR
Türkiye, İstanbul, Kartaltr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster