Basit öğe kaydını göster

Çom, Niyazi
2016-08-15T16:52:35Z
2016-08-15T16:52:35Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2438
Bu görüşme Rahime Demir tarafından Yaşayanların Dilinden Kartal başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.tr_TR
Görüşmenin yapıldığı tarihte Kartal ilçesine bağlı Kordonboyu Mahallesi'nin muhtarlığı görevini yürüten Niyazi Çom, mahallenin asıl isminin Kasaba İslam olduğunu ancak 1984 yılında muhtar olduktan sonra bu ismi değiştirdiğini söyler. Mahallenin tarihi hakkında bilgiler veren Çom, sebzeciliğin ve balıkçılığın yaygın olduğunu ifade eder. Mahallenin eski mimari yapısını anlatırken burada yaşayan ünlü simalara da değinir.tr_TR
Rahime Demirtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Kartal (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Sebze Ticaretitr_TR
Balık ve Balıkçılıktr_TR
Mimari Yapılartr_TR
Sosyal Yaşamtr_TR
Niyazi Çom ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
T.C.; Erkek; Muhtartr_TR
Türkiye, İstanbul, Kartaltr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster