Basit öğe kaydını göster

Elvan, Recep
2016-08-15T16:48:53Z
2016-08-15T16:48:53Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2436
Bu görüşme Rahime Demir tarafından Yaşayanların Dilinden Kartal başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.tr_TR
Görüşmenin yapıldığı tarihte Kartal ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nin muhtarlığı görevini yürüten Recep Elvan, mahallenin asıl isminin Çakaltepe olduğunu ve 1972 yılında Esentepe olarak değiştirildiğini söyler. Mahalledeki devlet kurumlarından ve mahalle sakinlerinden bahseden Elvan, mahallenin eskiden buğday tarlaları ve zeytin ağaçlarıyla dolu olduğunu ancak sanayileşme başladıktan sonra bu yapının değiştiğini ifade eder.tr_TR
Rahime Demirtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Kartal (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Sosyal Yaşamtr_TR
Mahallelertr_TR
Recep Elvan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
T.C.; Erkek; Muhtartr_TR
Türkiye, İstanbul, Kartaltr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster