Basit öğe kaydını göster

Özdemir, Ahmet İzzet
Marda, Rahmi
Gözübüyük, Mine
2016-08-15T16:41:47Z
2016-08-15T16:41:47Z
2006-02-03
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2432
Bu görüşme Rahime Demir tarafından Yaşayanların Dilinden Kartal başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.tr_TR
Köklerinin Orta Asya’dan geldiğini ve Selçuklu Türklerinden olduğunu söyleyen Ahmet İzzet Özdemir, bir dönem Kartal ilçesine bağlı bir mahallede muhtarlık yapar. İlçede en çok ziraat işinin yapıldığını belirten Özdemir, çocukluğundan, yaptığı işlerden ve o dönemin en büyük eğlenceleri olan sinema ve tiyatrolardan bahseder. Çocukluğunda, İsmail Dümbüllü gibi meşhur tiyatrocular ilçede oyunlar sahneler. Son olarak, Hıdırellez'e özel adetleri ve bayram günlerini kısaca anlatır.tr_TR
Rahime Demirtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Kartal (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Atatürk, Mustafa Kemaltr_TR
Eğlencelertr_TR
Bayramlartr_TR
Hıdırelleztr_TR
Ahmet İzzet Özdemir ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
T.C.; Erkek; Muhtartr_TR
Türkiye, İstanbul, Kartaltr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster