Basit öğe kaydını göster

Handan Hanım
Madra, Rahmi
2016-08-15T16:03:38Z
2016-08-15T16:03:38Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2426
Bu görüşme Rahime Demir tarafından Yaşayanların Dilinden Kartal başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.tr_TR
Konuşmasına anne ve babasının Kartal’a nasıl geldiklerini anlatarak başlayan Handan Hanım, Karadenizli olan babasının ilçede ilk iş olarak yeşillendirme faaliyetlerinde bulunduğunu söyler. Çocukluk döneminden bahsederken birçok Ermeni arkadaşı olduğunu ve bazılarıyla hala görüştüğünü ifade eder. Satın aldığı bir otel binasını çay bahçesi olarak işletmeye başlayan Handan Hanım, Ermenilerin, Rumların ve Yahudilerin havasının güzelliğinden dolayı Kartal’ı bir tatil mekanı olarak gördükleri için tercih ettiklerini söyler. Hıdırellez kutlamalarına, sinema ve tiyatro gibi eğlencelere sık sık katıldığını ve dönemin meşhur ses sanatçılarının Kartal’a gelerek konser verdiklerini aktarır. Yine Ermeni komşularıyla kurdukları ilişkilere değinen Handan Hanım birbirlerinin adetlerine saygı göstererek yıllarca beraber yaşadıklarını belirtir.tr_TR
Rahime Demirtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çocukluk Dönemitr_TR
Ermenilertr_TR
Hastalıktr_TR
Hıdırelleztr_TR
Eğlencelertr_TR
Sinematr_TR
Tiyatrotr_TR
Saygıtr_TR
Ailetr_TR
Ulaşımtr_TR
Handan Hanım ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
İstanbul; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, İstanbul, Kartaltr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster