Basit öğe kaydını göster

Düzgöz, Zümrüt
Demir, Rahime
2016-08-15T15:47:19Z
2016-08-15T15:47:19Z
2006-04-19
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2423
Bu görüşme Rahime Demir tarafından Yaşayanların Dilinden Kartal başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.tr_TR
Zümrüt Düzgöz’ün ailesi, bugün Makedonya’da bulunan Doyran kasabasından Türkiye’ye göç eder. Kendisi Yunanistan’da doğan Düzgöz, göçten önceki hayatını ve aile bireylerinin birbirinden kopuş hikayesini detaylarıyla anlatır. Anne ve babasını küçük yaşta kaybedince İstanbul’da ikamet eden ablasının yanında yaşamaya başlar. 1921 yılında doğduğunu söyleyen Düzgöz, doğduğu topraklar hakkında ablasından duyduğu bazı bilgileri de aktarır. Kartal’da uzun yıllardan beri yaşadığı için ilçenin dününe ve değişimine tanıklık eder. Hiç evlenmez ve geçimini el işi yaparak sağlar. İlçedeki Ermeni arkadaşlarından da kısaca bahseder.tr_TR
Rahime Demirtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ailetr_TR
Kartal (İstanbul, Türkiye)tr_TR
Ermenilertr_TR
Göçtr_TR
Mübadeletr_TR
Zümrüt Düzgöz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
1921, Yunanistan; T.C.; Kadıntr_TR
Türkiye, İstanbul, Kartaltr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster