Basit öğe kaydını göster

Sürücü, İsmet
Demir, Rahime
Madra, Rahmi
2016-08-15T15:17:03Z
2016-08-15T15:17:03Z
2005-12-17
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2418
Bu görüşme Rahime Demir tarafından Yaşayanların Dilinden Kartal başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.tr_TR
Görüşmenin yapıldığı yıl 82 yaşında olan ve Kartal’da doğan İsmet Sürücü, kendisi de dahil olmak üzere ilçede herkesin bahçe işleriyle uğraştığını belirtir. Sık sık gezmeye gittikleri adalarda nüfusun çoğunluğunu oluşturan Rumların ve Ermenilerin Varlık Vergisi'nden sonra bölgeyi terk ettiklerini söyler. İlçede imar faaliyetleri yoğunlaşınca mezarlıkların bile zapt edilerek üzerlerine binalar inşa edildiğini anlatır. 1893 Harbi’nden sonra Rumeli, Drama’dan göç eden ailesi, o zamanlar bir Rum köyü olarak bilinen Kartal’a yerleşir ve rençberlik yapmaya başlar. Eminönü’ndeki hal kaldırıldıktan sonra sebzeciliğin önemini yitirdiğini ve ticari faaliyetlerin değişerek Kartal’ın yavaş yavaş bir sanayi bölgesine dönüştüğünü söyler. Televizyonun olmadığı dönemlerde kahvehane ve meyhane gibi mekanlara giderek eğlenirler. Sebze yetiştiriciliği dışında avcılık da yapan Sürücü, ilçedeki av hayvanları ve avcılık mesleğinin incelikleri hakkında bilgiler verir.tr_TR
Rahime Demirtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Sebze Ticaretitr_TR
Ermenilertr_TR
Rumlartr_TR
Avcılıktr_TR
Hayvanlartr_TR
İsmet Sürücü ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
T.C.; Erkek; Bahçıvantr_TR
Türkiye, İstanbul, Kartaltr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster