Basit öğe kaydını göster

Yaman, Ali
Demir, Rahime
Madra, Rahmi
2016-08-15T14:01:11Z
2016-08-15T14:01:11Z
2006-01-18
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2413
Bu görüşme Rahime Demir tarafından Yaşayanların Dilinden Kartal başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yapılan görüşmelerin sayısı 46'dır.tr_TR
Aslen Erzincanlı olan Ali Yaman, lisans ve yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi’nde doktora yapar. Genelde tarikatlar ve sufizm gibi konularla ilgilenen Yaman, özelde Alevi dedeleri ve Yesevi Tarikatı üzerine çalışır. Doktora tezini yazmak için Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan ve Almanya’ya gider ve gezdiği coğrafyalardaki tekke, türbe ve dergahları tek tek ziyaret eder. Doktora sürecini detaylarıyla anlatan Yaman, Aleviler ve Sünniler arasındaki problemlerin nedenlerinden ve çözüm yollarından bahseder ve bulunduğu Türk Cumhuriyetlerindeki sosyal yapıya dair bilgiler verir.tr_TR
Rahime Demirtr_TR
audio/x-wavtr_TR
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Akademitr_TR
Tarikatlartr_TR
Alevilertr_TR
Tasavvuftr_TR
Sufizmtr_TR
Ali Yaman ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşmetr_TR
Erzincan; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, İstanbul, Kartaltr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster