Basit öğe kaydını göster

Kaleli, Yahya Beşir
Akdoğan, Seyit
2016-07-22T07:15:39Z
2016-07-22T07:15:39Z
2010-04-30
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2388
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1941 yılında doğan Yahya Beşir Kaleli, çocukluğundan beri Çarşı'nın içindedir. Ailesinin Çarşı'daki ticari hayatından ayrıntılı olarak bahseden Kaleli, Çarşı'nın değişen mimari yapısına da değinir. Son olarak esnafın sosyal ilişkilerine dair bazı bilgiler verir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Mimari Yapılar
Günlük Yaşam
Ticari Yapı
Yahya Beşir Kaleli ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1941; T.C.; Erkek; Esnaftr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster