Basit öğe kaydını göster

Sönmez, Uğur
Gök, Sibel
2016-07-22T07:14:45Z
2016-07-22T07:14:45Z
2010-01-26
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2386
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1952 yılında Artvin’de doğan Uğur Sönmez, 10 yaşından sonra Bursa, Bat Pazarı’nda terzi dükkanı işleten babasıyla çalışmaya başlar. Babasının vefatının ardından aynı mesleğe devam eden Sönmez, 1990 yılında bir aba fabrikası kurarak elbise üretimine başlar. Bursa’da bu işi yapan tek kişi olduğunu ve İstanbul’a ve yurtdışına ürün gönderdiğini söyler. Bat Pazarı'nın ticari canlılığından ve esnafın sosyal ilişkilerinden bahseden Sönmez, önemli günlerin ve bayramların nasıl kutlandığı ile ilgili bilgiler de verir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Ticaret
Ekonomi
Esnaflar
Bayramlar
Gelenekler ve Görenekler
Uğur Sönmez ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1952, Artvin; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster