Basit öğe kaydını göster

Durmaçalış, Sami
Çobanoğlu, Esra
2016-07-21T15:54:04Z
2016-07-21T15:54:04Z
2010-03-05
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2374
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1956 yılında Bursa’da doğan Sami Durmaçalış, babasından devraldığı havluculuk mesleğini yapmaktadır. 1934 yılında havlu ticareti yapan babasının yanında çırak olarak çalışmaya başlar. 1975’te dükkanı devralan Durmaçalış, Çarşı'daki meşhur havluculardan ve Çarşı esnafının sosyal ilişkilerinden bahseder. 2000 yılından beri yaptıkları imalata hala devam ettiklerini söyler.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Ticaret
Çarşılar
Esnaflar
Komşuluk
İmalat
Sami Durmaçalış ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1956, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster