Basit öğe kaydını göster

Perçin, Kasım
2016-07-13T12:46:04Z
2016-07-13T12:46:04Z
2010-08-14
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2355
Bu görüşme, İhsan Tevfik’in hazırlamış olduğu İnsan ve Mekan Yüzüyle Mübadele 1923’ten Günümüze Zorunlu Göç adlı eserden alınmıştır. Bu eser kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 13’tür.tr_TR
1922 yılında Selanik iline bağlı Kayalar kazasında doğan Kasım Perçin, konuşmasına kendisi hakkında kısa bilgiler vererek başlar. Devamında Yunan çetelerinin mübadelen önce Müslüman halka eziyet ettiklerini söyler. Mübadillerin Türkiye’ye göç etmeden önce çoğunlukla çiftçilikle uğraştıklarını belirttikten sonra zirai faaliyetler hakkında bilgi vermektedir. Daha sonra kısaca ailesinden bahsederek, aile büyüklerinin geldikleri yerler hakkındaki özlem dolu anlatılarına değinir. Perçin, mübadillerin göç yolunu, bu süreçte çektikleri sıkıntıları ve Türkiye’de yerleştikleri yerleri anlatırken,göç güzergahı hakkında ayrıntılı bilgiler verir.
İhsan Tevfik
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadele
Mübadiller
Göç
Müslümanlar
Gayrimüslimler
Aile
Rençberlik
Selanik (Yunanistan)
Kasım Perçin ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1922, Selanik; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Sivas, Akıncılartr_TR
Tevfik, İhsan. İnsan ve mekan yüzüyle mübadele 1923’ten günümüze zorunlu göç. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster