Basit öğe kaydını göster

Zeren, Süleyman
2016-07-13T12:06:18Z
2016-07-13T12:06:18Z
2010-08-14
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2348
Bu görüşme, İhsan Tevfik’in hazırlamış olduğu İnsan ve Mekan Yüzüyle Mübadele 1923’ten Günümüze Zorunlu Göç adlı eserden alınmıştır. Bu eser kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 13’tür.tr_TR
1919 yılında Selanik iline bağlı Kayalar kazasında doğan Süleyman Zeren, konuşmasına, doğduğu toprakları ve oradaki anılarını anlatarak başlamaktadır. Mübadeleden önce Yunanlıların, Müslüman halka eziyet ettiğini söyleyen Zeren, mübadele süreci hakkında bilgiler vermektedir. Mübadele güzergahını, Türkiye’ye nereden giriş yaptıklarını ve nereye yerleştiklerini anlatır. Geldikleri yer ile Türkiye’de yerleştikleri yeri kıyaslayarak bunun üzerinden yorumlar yapmaktadır. Mübadeleden önce hangi işlerle uğraştıklarından bahsettikten sonra ailesi ve mübadiller hakkında bilgiler veren Zeren, mübadillerin çalışma hayatına da değinir. Bunun dışında kültürleri, örf, adet ve gelenekleri hakkında bilgiler verir.
İhsan Tevfik
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Mübadele
Mübadiller
Göç
Gelenekler ve Görenekler
Kültür
Selanik (Yunanistan)
Süleyman Zeren ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1919, Selanik; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Sivas, Akıncılartr_TR
Tevfik, İhsan. İnsan ve mekan yüzüyle mübadele 1923’ten günümüze zorunlu göç. İstanbul: İnkılap Kitabevi, 2014.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster