Basit öğe kaydını göster

Yağlıkçıoğlu, Necdet
Gök, Sibel
2016-07-13T09:55:09Z
2016-07-13T09:55:09Z
2010-01-29
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2343
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1948 yılında Bursa'da doğan Necdet Yağlıkçıoğlu, Kuleli Askeri Lisesi'nden mezun olduktan sonra 22 yıl subaylık yapar. Babasının dede mesleği olan yağlık imalatına devam ettiğini, 1958 yangınında büyük zarar gördüklerini ve 1976'da dükkanı kapattıklarını anlatır. Yağlıkçıoğlu son olarak, çarşılar, hanlar ve buralarda iş yapan meslek grupları hakkında detaylı bilgiler verir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Yangın
Ticaret
Necdet Yağlıkçıoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1948, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster