Basit öğe kaydını göster

Garipoğlu, Nurettin
Çobanoğlu, Esra
2016-07-13T09:54:45Z
2016-07-13T09:54:45Z
2016-02-17
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2342
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
Nurettin Garipoğlu'nun ailesi 1876'dan sonra Azerbaycan’dan Türkiye'ye göç ederek Bursa’ya yerleşir. Garipoğlu, Koza Han’da dede mesleği ipek ticaretine devam eder. Babasının 1928’de ipek böceği tohumu üretmek üzere şehadetname aldığını, Anadolu’daki tüccarların ipek ve yün almak için Bursa’ya geldiğini söylemektedir. Koza Han hakkında bilgiler veren Garipoğlu, koza üretiminin nasıl yapıldığını da detaylarıyla anlatır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
İpek Böcekçiliği
İpek Üretimi
Nurettin Garipoğlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster