Basit öğe kaydını göster

Yılmaz, Mustafa
Şen, İlknur Çatak
2016-07-13T09:52:00Z
2016-07-13T09:52:00Z
2010-01-27
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2339
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1938 yılında Rize’de doğan Mustafa Yılmaz, 1965 yılından beri Kayhan Çarşısı'nda esnaflık yapmaktadır. Kayhan’ın Osmanlı'nın Bursa'da yerleştiği ilk yer olduğunu söyler ve başka bazı tarihi bilgiler de verir. 120 yıllık geçmişi olan bir fırını işleten Yılmaz, çalışma hayatının ilk yıllarından da bahseder. Çarşı'daki meslek gruplarını saydıktan sonra esnafın sosyal ilişkilerine de değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Ticaret
Sosyal Yaşam ve Gelenekler
Mustafa Yılmaz ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1938, Rize; T.C.; Erkektr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster