Basit öğe kaydını göster

Üstüncan, Nevzat
Akdoğan, Seyit
2016-07-13T09:51:08Z
2016-07-13T09:51:08Z
2010-05-03
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2338
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Çarşının Öyküsü projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 170'dir.tr_TR
1935 yılında doğan Nevzat Üstüncan, ayna imalatı işini öğrenmek üzere İstanbul’a gider. Yahudi ustalarla 5 sene çalıştıktan sonra 1954 yılında kendi dükkanını açar. Üstüncan, esnafın hem kendi içinde hem de müşterilerle kurduğu ilişkinin önemine değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Çarşılar
Esnaflar
Sosyal Yaşam
Nevzat Üstüncan ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1935, Bursa; T.C.; Erkek; İmalatçıtr_TR
Türkiye, Bursatr_TR
Çarşının öyküsü. editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2010.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster