Basit öğe kaydını göster

Danışmanİçli, Tülin
YazarSever, Hanifi
Veri Giriş Tarihi2016-04-19T09:46:18Z
Veri Onay Tarihi2016-04-19T09:46:18Z
Yayın Tarihi2009
Künye BilgisiSever, Hanifi. Yasadışı göçmenlerin profili: İstanbul ili örneği. danışman Tülin İçli. Ankara: Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, 2009. 131 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/232
ÖzetGöçün günümüzde dünyanın en büyük sorunlarından biri haline gelmesine neden olan pek çok etken bulunmaktadır. Bunlardan en önemlileri; ekonomik eşitsizlik, devletlerin vatandaşlarının can güvenliliğini sağlayamaması, siyasi çalkantılar ve şiddet eylemleri olarak sayılabilir. Kaynak veya hedef ülke olsun ya da olmasın, tüm devletleri zor durumda bırakan yasadışı göç, yasadışı göçmen ve mülteci sorunlarına hem ulusal, hem de uluslararası alanda çözüm arayışları sürmektedir. Bu çalışmada, Türkiye Cumhuriyeti topraklarına yasadışı yollardan giriş yapan ve İstanbul ilinde yakalanan Asyalı yabancı uyruklu şahısların sosyo-ekonomik profillerinin ortaya konulmasına gayret edilmiştir. Bu kapsamda, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Yabancılar Şube Müdürlüğü Takip Kontrol Büro Amirliği'nde sınır dışı edilmek üzere bekletilen 18-50 yaşları arasındaki Afganistan, Bangladeş ve Pakistan uyruklu yasadışı göçmenlere yarı yapılandırılmış bir anket uygulanarak, söz konusu kişileri göçe iten nedenler ve gidilmek istenen hedef ülke araştırılmıştır.tr_TR
ÖzetThere are many factors that make "migration" become one of the biggest problems of the contemporary world. The most significant ones of these factors are economic inequality, states incompetence in securing their peoples lives, political turmoil and acts of violence. No matter they are the source or target countries, all nations are in search of possible national and multinational solutions against the issue of illegal migration, illegal immigrant and refugee that chronically delivers great deal of problems. In this study, introducing the socio-economic profiles of the Asian originated foreigners that entered Turkey illegally and arrested in Istanbul was aimed. To this end, Afghan, Bangladeshi and Pakistani illegal immigrants of ages 18 to 50 who are kept for deportation at Istanbul Foreigners Department Pursuit and Control Bureau were interviewed. To find out the reasons of illegal migration and the target countries, a semi-structured questionnaire was used during the interviews.tr_TR
Dilturtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerGöçmenlertr_TR
Anahtar Kelimelerİstanbul (Türkiye)tr_TR
Anahtar KelimelerAfganistantr_TR
Anahtar KelimelerBangladeştr_TR
Anahtar KelimelerPakistantr_TR
Anahtar KelimelerMültecilertr_TR
Anahtar KelimelerYasadışı Göçtr_TR
BaşlıkYasadışı göçmenlerin profili:İstanbul ili örneğitr_TR
Diğer BaşlıkThe profile of illegal immigrants:The case of İstanbultr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümPolis Akademisi Başkanlığı, Güvenlik Bilimleri Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster