Basit öğe kaydını göster

Yeşerdir, Remzi
Mutlu, Yeliz
2016-07-12T13:45:16Z
2016-07-12T13:45:16Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2323
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 60'tır.tr_TR
27.06.1967 tarihinde Bursa’da doğan Remzi Yeşerdir, Bursa Erkek Lisesi’ne girişini ve okulun mimari özelliklerini anlattıktan sonra imkansızlıklara rağmen kaliteli bir eğitim verdiğini belirtmektedir. O yıllardaki arkadaş grubuyla hala görüşen Yeşerdir, mezun olduktan hemen sonra iş hayatına atılır. Son olarak Bursa Erkek Lisesi mezunlarının faaliyetlerinden bahseder.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bursa (Türkiye)
Bursa Erkek Lisesi
Eğitim
Remzi Yeşerdir ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
27.06.1967, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster