Basit öğe kaydını göster

Yıldız, Osman
Mutlu, Yeliz
2016-07-12T13:43:10Z
2016-07-12T13:43:10Z
2010-03-24
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2320
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 60'tır.tr_TR
1972 yılında Bursa’da doğan Osman Yıldız, Bursa Erkek Lisesi’ndeki öğrencilik yılları ve öğretmenleri ile ilgili bilgiler verir. Hocaları çok disiplinli ve sağduyuludur. Kılık kıyafet kontrollerinin çok sıkı olduğunu, okulda dayak dahi yediğini anlatan Yıldız, daha sonra arkadaşlarıyla olan ilişkilerinden bahseder.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bursa (Türkiye)
Bursa Erkek Lisesi
Osman Yıldız ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1972, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster