Basit öğe kaydını göster

DanışmanMücen, Barış
YazarOzlatimoghaddam, Maryam
Veri Giriş Tarihi2016-04-19T09:45:04Z
Veri Onay Tarihi2016-04-19T09:45:04Z
Yayın Tarihi2012
Künye BilgisiOzlatimoghaddam, Maryam. We live like sea foam: experiences of liminality among Afghan migrants in Ceza city-Turkey. danışman Barış Mücen. Ankara: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012. 156 s.tr_TR
Handle Bağlantısıhttp://hdl.handle.net/20.500.11834/231
ÖzetThis study attempts to better understand gender relations in the process of resettlement among families of Afghan forced migrants in Turkey. In addition it tries to gain an insight into whether those gender relations have been changed by this migration. In order to ascertain these possible changes a field study including participant observation, in depth interviews and interviews with experts was conducted in a city in Central Anatolia to which Afghan migrants are assigned. Since 2007 Afghan asylum-seekers represent a new event in Turkey. They have admitted the right to seek asylum in Turkey very recently. Furthermore, as their population has risen to become the third largest of the non-European asylum seekers in Turkey; there is a need for more research about them and the associated issues. The research findings demonstrate patterns of changes concerning gender relations. Changes can be explained by using the concepts of liminality. Those changes sometimes accommodated emancipation for women; alongside this the opposite occurred too. Liminality produced different patterns of gender relations.tr_TR
ÖzetBu çalışma, zorunlu göçe maruz kalmış Afgan ailelerin, Türkiye'deki yerleştirme süreçlerinde cinsiyete dayalı ilişkilerini daha kapsamlı anlamayı amaçlamaktadır. Bununla beraber bu ilişkilerin göç ile birlikte değişip değişmediği de araştırılmaktadır. İlişkilerdeki olası değişiklikleri saptamak amacıyla, Afgan göçmenlerin yerleştirildiği bir Orta Anadolu şehrinde katılımlı gözlemler, ayrıntılı görüşmeler ve uzmanlarla yapılan röportajlar içeren bir saha çalışması gerçekleştirilmiştir. Türkiye'ye sığınma talebinde bulunma hakkını yakın zamanda edinen Afgan sığınmacılar, 2007'den beri Türkiye'nin gündemindedir. Türkiye'deki sığınmacılar arasında Avrupalı olmayan üçüncü büyük sığınmacı topluluk konumuna gelmiş olmaları da, kendileri ve kendileriyle ilişkili konular hakkında daha fazla araştırma yapılması ihtiyacını doğurmuştur. Araştırmanın bulguları, cinsiyete dayalı ilişkilerde farklı biçimlerde yaşanan değişimleri göstermektedir. Değişimler eşiktelik kavramı üzerinden açıklanabilir. Bu değişimler bazen kadına eşitlikci haklar sağlarken, bazen de daha kısıtlayıcı koşullara vesile olabilmektedir. Eşiktelik, cinsiyete dayalı ilişkilerde farklı biçimlerde değişikliklere neden olmuştur.tr_TR
Dilengtr_TR
Erişiminfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Anahtar KelimelerAfganistantr_TR
Anahtar KelimelerGöçmenlertr_TR
Anahtar KelimelerMültecilertr_TR
Anahtar KelimelerSosyolojik Analiztr_TR
Anahtar KelimelerAfghanistantr_TR
Anahtar KelimelerMigrantstr_TR
Anahtar KelimelerRefugeestr_TR
Anahtar KelimelerSociological Analysistr_TR
BaşlıkWe live like sea foam:experiences of liminality among Afghan migrants in Ceza city-Turkeytr_TR
Diğer BaşlıkDeniz köpüğü gibi yaşıyoruz: Afgan göçmenlerin Türkiye-Ceza şehrinde eşiktelik tecrübeleritr_TR
Yayın TürüYüksek Lisans Tezitr_TR
Üniversite/Enstitü/BölümOrta Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsütr_TR


Bu öğenin dosyaları:

Thumbnail

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster