Basit öğe kaydını göster

Sungurlu, M. Oltan
2016-07-12T13:42:24Z
2016-07-12T13:42:24Z
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2318
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 60'tır.tr_TR
1936 yılında Gümüşhane’de doğan M. Oltan Sungurlu, 1950 yılında Bursa Erkek Lisesi’ne başlar. Eğitim gördüğü yıllardaki sınıf arkadaşlarının ve öğretmenlerinin isimlerini zikrederek sözlerine devam eden Sungurlu, okulun fiziki çevresi hakkında bilgiler verir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bursa (Türkiye)
Bursa Erkek Lisesi
Eğitim
Mimari
M. Oltan Sungurlu ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1936, Gümüşhane; T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster