Basit öğe kaydını göster

Dimili, Nezih
Mutlu, Yeliz
2016-07-12T13:39:11Z
2016-07-12T13:39:11Z
2011-03-03
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2317
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 60'tır.tr_TR
24.05.1942 tarihinde Bursa'nın Gemlik ilçesinde doğan Nezih Dimili, Bursa Erkek Lisesi'ne devam ettiği yıllarda okulda sadece eski binanın olduğunu, sobayla ısındıklarını, okulun bir de hamamı bulunduğunu belirtmektedir. Hatırladığı kadarıyla öğretmenlerinden bahsederek sözlerine devam eden Dimili, onların gayet disiplinli olduğunu vurgulamaktadır. Boş zamanlarında top oynadıkları futbol sahasının daha sonra basketbol sahasına dönüştürüldüğünü söylemektedir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bursa (Türkiye)
Bursa Erkek Lisesi
Eğitim
Nezih Dimili ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
24.05.1942, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster