Basit öğe kaydını göster

Doğru, Necip Naci
Mutlu, Yeliz
2016-07-12T12:43:56Z
2016-07-12T12:43:56Z
2010-02-07
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2312
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 60'tır.tr_TR
01.01.1955 tarihinde Bitlis’te doğan Necip Naci Doğru, eğitim hayatından bahsederek sözlerine başlamaktadır. Lise eğitimini Bursa Erkek Lisesi'nde alan Doğru, hayatının en güzel yıllarını burada geçirdiğini söyler. Eski bir spor salonu olan okulun, laboratuvar imkanları kısıtlıdır. Ekonomik sıkıntılar yaşayan birkaç arkadaşı ile hatıralarını aktaran Doğru, hocalarının çok disiplinli, özverili ve bilgili olduklarını dolayısıyla okulun eğitim kalitesinin çok yüksek olduğunu ifade etmektedir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bursa (Türkiye)
Bursa Erkek Lisesi
Eğitim
Necip Naci Doğru ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
01.01.1955, Bitlis; T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster