Basit öğe kaydını göster

Efe, Mehmet Orhan
Mutlu, Yeliz
2016-07-12T11:19:50Z
2016-07-12T11:19:50Z
2011-05-02
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2303
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 60'tır.tr_TR
1954 yılında Bursa’da doğan Mehmet Orhan Efe, konuşmasına eğitim hayatını anlatarak başlamaktadır. Bursa Erkek Lisesi’ne girişinden ve buradaki eğitim hayatından bahsettikten sonra bazı anılarını aktarmaktadır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bursa (Türkiye)
Bursa Erkek Lisesi
Eğitim
Mehmet Orhan Efe ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1954, Bursa; T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster