Basit öğe kaydını göster

Fidancı, Mehmet
Mutlu, Yeliz
2016-07-12T11:18:37Z
2016-07-12T11:18:37Z
2011-03-26
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2301
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 60'tır.tr_TR
1926 yılında Bulgaristan, Şumnu'da doğan Mehmet Fidancı, 1942 yılında Bursa Erkek Lisesi’ne başlar. 1960 yılında aynı okula öğretmen olarak tayin olur. Okulun mimari yapısından bahseden Fidancı, eğitimdeki disipline de değinir.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bursa (Türkiye)
Bursa Erkek Lisesi
Eğitim
Mehmet Fidancı ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
1926, Bulgaristan; T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster