Basit öğe kaydını göster

Korkmazer, Deniz
Mutlu, Yeliz
2016-07-12T11:08:46Z
2016-07-12T11:08:46Z
2010-12-31
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2291
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 60'tır.tr_TR
Deniz Korkmazer, ikamet ettiği Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Tirilye beldesinde lise olmadığı için 1954 yılında Bursa Erkek Lisesi’ne kaydolur. Ulaşım konusunda sıkıntılar yaşayan Korkmazer, daha uzak yerlerden gelen öğrencilerin kamyon kasasında yolculuk yaptıklarını anlatmaktadır. Erkek Lisesi'nde çok sıkı bir eğitim sistemi olduğunu ve lisenin hayatına çok şey söyler. Lise yıllarına değinerek Anadolu'nun farklı şehirlerden gelen diğer öğrencilerle ilişkileri hakkında bilgiler vermektedir. Korkmazer son olarak arkadaşlarıyla okuldan kaçarak bir idam mahkumunun cezasını izlemeye gittiklerini anlatır.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bursa (Türkiye)
Bursa Erkek Lisesi
Eğitim
Deniz Korkmazer ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster