Basit öğe kaydını göster

Sönmez, Celal
Mutlu, Yeliz
2016-07-12T11:06:10Z
2016-07-12T11:06:10Z
2011-02-09
http://hdl.handle.net/20.500.11834/2287
Bu görüşme, Aziz Elbas ve Ahmet Erdönmez koordinatörlüğünde Bursa Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Bursa Araştırmaları Merkezi tarafından Bursa'nın Köklü Eğitim Kurumları: Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi) projesi başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Bu proje kapsamında yapılan görüşmelerin sayısı 60'tır.tr_TR
1967 yılında başladığı Bursa Erkek Lisesi’nden bir yıl sınıfta kaldığı için 1971 yılında mezun olan Celal Sönmez, ilk olarak fen bölümüne kaydolur ancak daha sonra edebiyat bölümüne geçiş yapar. Okulun mimari yapısı hakkında bilgi vererek sınıfların yüksek tavanlı, yerlerin ahşap olduğunu söyler. Öğretmenleri hakkında bilgiler vererek bazı anılarını anlatan Sönmez, Erkek Lisesi’nde okumanın zor olduğunu ve o dönemlerde bu liseden mezun olanların İstanbul’daki üniversitelere kolaylıkla girebildiğini ifade eder.
Bursa Büyükşehir Belediyesi
text/plain
turtr_TR
info:eu-repo/semantics/embargoedAccesstr_TR
Bursa (Türkiye)
Bursa Erkek Lisesi
Eğitim
Celal Sönmez ile sözlü tarih görüşmesitr_TR
Görüşme
T.C.; Erkektr_TR
Bursa’nın köklü eğitim kurumları Bursa Erkek Lisesi (Bursa Mekteb-i Sultanisi). editör Aziz Elbas. Bursa: Bursa Kültür A.Ş., 2011.tr_TR


Bu öğenin dosyaları:

DosyalarBoyutBiçimGöster

Bu öğe ile ilişkili dosya yok.

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.

Basit öğe kaydını göster